Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ustroniu

Historia szkoły

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Początki istnienia Szkoły Podstawowej w Lipowcu datują się na rok 1904. Została wybudowana za czasów austriackich. Pierwotnie mieściła się ona w niewielkim budynku, dziś znajduje się tam przedszkole. Uczono 7 klas w czterech salach lekcyjnych. Idea budowy nowej szkoły w Lipowcu zrodziła się, gdy zwiększyła się liczba uczniów i budynek starej szkoły okazał się za ciasny. Posiadał jedynie 4 sale lekcyjne i niewielki gabinet pomocy naukowych. Nauka 170 dzieci musiała się więc odbywać na dwie zmiany. W tych warunkach nie było możliwości, by realizować program szkoły 8-klasowej. Budowa nowej szkoły w Lipowcu okazała się koniecznością. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły stanął p. Stanisław Greń, a po nim tę funkcję objął ówczesny kierownik, późniejszy dyrektor i Miejski Dyrektor Szkół – p. Józef Balcar. On sam tak wspominał tamten gorący okres: 5 maja 1969 roku podpisano deklarację fundatorską między Dyrekcją i Samorządem Robotniczym Fabryki Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie oraz Wojewódzkim Komitetem Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Katowicach i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie. A tak pisał o tym wydarzeniu Głos Ziemi Cieszyńskiej: „W dniu 5 maja br. podpisana została w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA deklaracja fundatorska załogi tego zakładu, która zobowiązała się do częściowego sfinansowania kosztów budowy szkoły podstawowej w Lipowcu. Poza dotacjami z funduszu zakładowego i składkami załogi, pracownicy CELMY pomogą w czynie społecznym przy wznoszeniu tego budynku […]” . Wstępne prace rozpoczęto późną jesienią 1969 roku, a w 1970 roku budowa ruszyła pełną parą. Budynek nowej szkoły był gotowy w stanie surowym jesienią 1970 roku. Wszystkie prace budowlane wykonane zostały samodzielnie przez mieszkańców Lipowca, którzy na placu budowy spędzili wiele dni ciężko pracując. Każdy z mieszkańców opodatkował się na rzecz nowej szkoły: robotnicy – kwotą 400 zł, rolnicy – 80 zł od hektara, zaś posiadacze lasu ofiarowali drewno. Wydatnej i wszechstronnej pomocy w trakcie całej budowy udzieliła cieszyńska CELMA, która później organizowała w nowej placówce kolonie i zimowiska. Uroczyste otwarcie nowej szkoły w Lipowcu odbyło się 13 marca 1972 roku. Przez kilka poprzedzających dni przenoszono pomoce naukowe oraz akta szkoły do nowego budynku. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach szkole nadano imię Franciszka Waniołki. Nowa szkoła posiadała 11 pomieszczeń lekcyjnych i pracowni, w tym Izbę Pamięci Narodowej, bibliotekę, 2 gabinety pomocy naukowych, gabinet lekarski, obszerny hol na parterze i pierwszym piętrze, kuchnię, szatnie, sanitariaty oraz 3 mieszkania dla nauczycieli. Był to budynek nowoczesny, przestronny, jasny i bogato wyposażony w najróżniejsze pomoce audiowizualne. W drugim etapie zaplanowano budowę sali gimnastycznej. Ostatecznie została ona oddana do użytku w roku 1975. 

Warto przytoczyć jeszcze kilka najważniejszych wydarzeń znaczących dla historii szkoły i jej rozwoju. W styczniu 1973 roku Nierodzim i Lipowiec zostały włączone do miasta Ustronia jako dzielnice, a szkoła w Lipowcu otrzymała nr 5. Dyrektorem szkoły był w tym okresie wspomniany już wcześniej Józef Balcar (1951- 1983). Postać nietuzinkowa, niewątpliwie zasłużona dla rozwoju kulturalno-oświatowego Lipowca. Józef Balcar stał się dobrym duchem tej wsi. Założył po wojnie pierwszy amatorski teatr w Lipowcu oraz zorganizował zespół folklorystyczny. W jego ślady poszła córka, Leokadia Chraścina – nauczycielka, późniejszy dyrektor w szkole w Lipowcu, która wraz z nauczycielką wychowania muzycznego – panią Krystyną Szlauer – założyła Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Lipowiec”. Zespół regionalny prowadzony przez nauczycielki odnosił w ciągu szeregu lat ogromne sukcesy. Zdobył wyróżnienia I i II stopnia w Wojewódzkich Przeglądach Dziecięcych Zespołów Artystycznych (1973 i 1976 rok). Bardzo szybko zaczął się wyróżniać, zostawiając w tyle renomowane zespoły z Podhala i Zakopanego. Można powiedzieć, że rozsławił Lipowiec i lipowską szkołę w kraju i za granicą. Od lat siedemdziesiątych szkoła w Lipowcu realizowała, nowatorski wtedy, system wychowawczy według koncepcji prof. Heliodora Muszyńskiego. W październiku 1973 roku dyrektor szkoły Józef Balcar oraz nauczycielka Elżbieta Tyrna wystąpili w audycji telewizyjnej „Tele-Echo” nadawanej przez TV Warszawa. Mówili o szkole w Lipowcu oraz o wprowadzanej w niej koncepcji wychowawczej. W  1974 roku szkoła poddana została wizytacji frontalnej - 11 wizytatorów od maja do czerwca hospitowało zajęcia w szkole, badając wyniki nauczania. Szkoła została zaliczona do placówek wyróżniających się, w związku z tym w roku 1974/75 jako eksperyment został już w pełni wprowadzony system wychowawczy prof. Heliodora Muszyńskiego. Sam profesor Uniwersytetu Poznańskiego Heliodor Muszyński zawitał  do Lipowca w styczniu 1975 roku, gdzie spotkał się z kadrą pedagogiczną oraz uczniami. W 1977 roku w ramach konkursu „Szkoła bezpiecznym miejscem dla dzieci” wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego oraz wyasfaltowano boisko do piłki ręcznej, oddano do użytku pracownię chemiczną i polonistyczną oraz nową bibliotekę. Szkoła zdobyła w tym konkursie pierwsze miejsce w kraju i została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1981 roku Józef Balcar został mianowany Miejskim Dyrektorem Szkół w Ustroniu, zachowując stanowisko dyrektora szkoły w Lipowcu, natomiast jego zastępcą została córka, Leokadia Chraścina. Trzy lata później, w 1984 roku, kiedy pan Józef Balcar odszedł na emeryturę, pani Leokadia Chraścina została dyrektorem szkoły, kontynuując działalność swojego ojca. Warto wspomnieć, że pan Józef Balcar uczył w naszej szkole 39 lat, z tego 33 lata był dyrektorem.

W latach osiemdziesiątych szkoła może się pochwalić wieloma sukcesami uczniów, także sportowymi. Do tych ostatnich przyczynił się nauczyciel wychowania fizycznego Marek Konowoł, który szkolił młodzież szkolną i pozaszkolną w lekkiej atletyce i innych dyscyplinach sportowych. Młodzi sportowcy z Lipowca zdobywali czołowe miejsca w mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej, przywożąc z każdych zawodów sporo medali. W 1984 roku miała miejsce inauguracja zawodów w skoku o tyczce. Zawody odbywały się w pierwszy majowy weekend. Z czasem nabrały one rangę międzynarodową. Obecnie ten trend kontynuuje Magdalena Kubala. Możemy być dumni z wielu zawodników, którzy dostali się do kadry narodowej i reprezentowali barwy Polski na arenach międzynarodowych podczas Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Europejskich Igrzysk Olimpijskich. Możemy się poszczycić kilkudziesięcioma medalami Mistrzostw Polski i kilkuset medalami rangi wojewódzkiej. W 1992 roku nauczyciel wychowania fizycznego pan Marek Konowoł objął obowiązki dyrektora szkoły i pełnił je przez 16 lat. W tym czasie uczniowie osiągali znaczące sukcesy sportowe. Nowy dyrektor zmienił także wizerunek szkoły za sprawą remontów i inwestycji. Metamorfozie uległy przede wszystkim szkolne obiekty sportowe. Sala gimnastyczna, sale lekcyjne, świetlica, biblioteka i sekretariat zyskały nowe pomoce i meble. Powstało zaplecze hotelowe, nowe sanitariaty, obiekty sportowe, zmieniono również ogrzewanie obiektu z węglowego na gazowe. Szkoła nadal pełniła rolę lokalnego centrum życia kulturalnego. Biblioteka miała charakter szkolno – środowiskowy. Od 1994 roku zaczęła ukazywać się szkolna gazetka „Lipowskie Wieści”. W następnych latach  zmieniła nazwę na „Co piszczy w Lipowcu”. Była ona adresowana do młodzieży szkolnej i mieszkańców dzielnicy. Redagowali ją uczniowie pod czujnym okiem Janiny Barnaś. Na początku lat 2000 w ramach czynu społecznego wybrukowano plac otoczony skwerem. Miał pełnić rolę sceny na uroczystości i służyć jako miejsce zabaw. W 2002 roku wprowadzono do uroczystości szkolnych Święto Szkoły, które było pieczołowicie kultywowane a jego celem była prezentacja wszechstronnego dorobku uczniów. Swoje początki miał tu również zespół teatralny Entliczek-Pentliczek, który prezentował się podczas uroczystości i na przeglądach artystycznych, gdzie zdobywał laury i wyróżnienia.

W 2003 roku powstało wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą, które było nie lada wyzwaniem, bo wiązało się z wybudowaniem murów oporowych. Wszystko udało się dzięki pozyskanym wówczas sponsorom. Trzeba też wspomnieć o otwarciu w Lipowcu, w 2005 roku, Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „Sindbad”, którego wychowankowie uczęszczają do naszej szkoły. Z dniem 1 września 2008 roku funkcję dyrektora przejęła Pani Dominika Jucha. W szkole, dzięki dofinansowaniu Rady Rodziców, pojawiła się pierwsza tablica interaktywna. Utworzony został parking dla pracowników szkoły, wymianie uległa instalacja gazowa i hydrantowa oraz wyremontowano ogrodzenie wokół szkoły. Powstał również plac zabaw dla dzieci starszych. To czas, kiedy przygotowywano się i świętowano jubileusz 40-lecia szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązki dyrektora szkoły, w zastępstwie przebywającej na urlopie zdrowotnym Dominiki Juchy, pełniła Małgorzata Heller. Od 1 września 2015 r. zajęcia komputerowe odbywają się w wyremontowanej oraz wyposażonej w nowy sprzęt pracowni. W czasie wakacji została wykonana w niej nowa instalacja elektryczna, instalacja sieciowa dla komputerów, pojawiły się także nowe meble, a pomieszczenie zostało wymalowane. W tak przygotowanej sali zainstalowano 16 zestawów komputerowych, w tym 14 zupełnie nowych, zakupionych dla szkoły przez Urząd Miasta Ustroń. Powstała nowa szatnia przy współpracy Rady Rodziców: wyremontowano pomieszczenie i zakupiono nowe szafki dla uczniów. Z dniem 1 września 2016 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Katarzyna Burzyńska. W tym czasie w szkole uczyło się 78 uczniów w 6-klasowej szkole podstawowej.

10 listopada 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej wraz z całym zapleczem i przygotowanym miejscem na dodatkową salę lekcyjną. Prace remontowe objęły również kuchnię szkolną, która staje się pomieszczeniem bardziej funkcjonalnym i nowoczesnym. W tym czasie szkoła dynamicznie się rozwija. Zostaje wyremontowany cały system centralnego ogrzewania, przeprojektowano i wyremontowano część mieszkalną, pomieszczenie biblioteki i jedną salę na parterze. W nowo wyremontowanej części szkoły powstały oddziały przedszkolne z całym zapleczem. Oświetlenie w całej szkole zostało wymienione na energooszczędne. We wszystkich salach wymieniono podłogi, a część sal została wyremontowana. W 2018 roku szkoła powiększyła się o jeden oddział przedszkolny, który 13.10.2018 r. uroczyście otworzył Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec. Ze względu na ilość oddziałów zostaje utworzone stanowisko wicedyrektora. W 2019 r. powstał drugi oddział przedszkolny, a od 1 września 2021 r. dołączył trzeci oraz Przedszkole nr 5 wchodząc w skład nowo powstałego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu. Wiąże się to z licznymi zmianami w budynku - zostaje przeniesiona biblioteka (do części świetlicowo-jadalnej), tak by pozyskać salę lekcyjną w nowym skrzydle. Tym samym budynek w sposób naturalny zostaje podzielony na część przeznaczoną dla przedszkolaków, nauczania wczesnoszkolnego i część, w której przebywają starsi uczniowie, co zapewnia większe bezpieczeństwo wśród dzieci. Rozpoczęły się również prace na boisku szkolnym wg wcześniej przygotowanego projektu - powstała część do skoku o tyczce: wiata i rozbieg. Staraniem Dyrekcji oraz Rady Rodziców szkoła pozyskała, także z Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustroń, środki zewnętrzne na zakup nowoczesnego sprzętu: komputerów, tabletów, projektorów, monitorów interaktywnych, robotów edukacyjnych, drukarek 3D stając się jedną z najlepiej wyposażonych technologicznie placówek w Ustroniu. W szkole prowadzone są zajęcia z robotyki. W czasie pandemii szkoła dysponowała odpowiednią ilością komputerów, która zapewniła wszystkim potrzebującym uczniom kontynuowanie nauki w trybie zdalnym. Szkoła przez 50 lat swojego istnienia gościła w swoich progach wiele znakomitych osobistości z kraju i z zagranicy, których nazwiska i wpisy można znaleźć w kronikach szkoły. To, co było 50 lat temu rozpoczęte, nie zostało zmarnowane. Społeczność lipowska może być dumna z dzieła, które trwa do dziś, nieustannie się rozwija i modernizuje. 

Hymn Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu

Piątko, piątko nasza szkoło, jak tu gwarno i wesoło.

Wszyscy chętnie tu chodzimy, bo się nigdy nie nudzimy.

W każdy ranek wypoczęci, do nauki pełni chęci,

Piątki progi przekraczamy, wszyscy się tu uśmiechamy.

A nasz symbol piękna lipa, na dzień dobry uczniów wita.

Więc tak bardzo jej wierzymy, że się dla życia uczymy.

I czy lato jest, czy zima tak każdemu przypomina,

Że choć w piątce jest wesoły, to nie uczy się dla szkoły.

tekst hymnu: Małgorzata Heller

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

VULKAN

NASZA SZKOŁA

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Zegar

RODO

Strona informacyjna związana z polityką ochrony danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu:

www.sp5ustron.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Michał Glajc

e-mail: iodo2@odo.ustron.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

KRAINA INNOWACJI

Odczarowujemy czytanie

Zagrożenia - nowe narkotyki