Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ustroniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają audio deskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Pojedyncze treści mogą nie być całkowicie zgodne ze standardem WCAG

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Burzyńska.
 • E-mail: sekretariat@sp5ustron.pl
 • Telefon: 33 8542699

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 5
  ul. Szkolna 1
  43-450 Ustroń
 • E-mail: sekretariat@sp5ustron.pl
 • Telefon: 3333 8542699

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń.
Do budynku prowadzą 2 wejścia –  wejście główne oraz wejście od strony placu zabaw. Do wejścia głównego prowadzą schody. Do wejścia od strony placu zabaw prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Sekretariat znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Szkoła dysponuje wejściem dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony placu zabaw.
W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

VULKAN

NASZA SZKOŁA

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Zegar

RODO

Strona informacyjna związana z polityką ochrony danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu:

www.sp5ustron.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Michał Glajc

e-mail: iodo2@odo.ustron.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

KRAINA INNOWACJI

Odczarowujemy czytanie

Zagrożenia - nowe narkotyki