RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe regulacje zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Internetowa strona informacyjna związana z polityką ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu znajduje się pod adresem: 

www.sp5.odo.ustron.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Michał Glajc.
Kontakt z Inspektorem poprzez pocztę e-mail: iodo2@odo.ustron.pl