Konto Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców: Bank PKO S.A.

46 1020 1390 0000 6502 0542 7986