Zebrania

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POCZĄTEK: GODZ. 17:00 NA DOLNYM HOLU

DATA RODZAJ SPOTKANIA

12.09.2018

wywiadówka

24.10.2018

wywiadówka

21.11.2018

konsultacje

12.12.2018

wywiadówka z informacją o ocenie niedostatecznej

23.01.2019

wywiadówka kończąca 1 półrocze

27.02.2019

konsultacje

20.03.2019

wywiadówka

24.04.2019

konsultacje

22.05.2019

Wywiadówka

DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

  • 2 LISTOPAD 2018 r.

  • 15, 16, 17 KWIECIEŃ 2019 r. – egzamin ósmoklasisty

  • 2 MAJ 2019 r.