Przedmiotowy system oceniania

Poniżej w tabeli znajdują się odnośniki do plików w formacie pdf prezentujących system oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

Rok szkolny 2019/2020

 

przedmiot Przedmiotowy System Oceniania (PSO) wymagania na poszczególne oceny / plany wynikowe
nauczanie zintegrowane, kl. 1 PSO_kl_1_2019_20 Plan_wynikowy_informatyka_kl 1 pdf

Szk_Przyj_kl_1_plan_wynik_cz_1

Szk_Przyj_kl_1_Plan_wynik_cz_2

Szk_Przyj_kl_1_Plan_wynik_cz_3

Szk_Przyj_kl_1_Plan_wynik_cz_4

nauczanie zintegrowane, kl. 2 PSO_kl_2_2019_20 Informatyka_kl_2_Plan_wynikowy

Szk_Przyj_kl.2_Plan_wynik_cz_1

Szk_przyj_kl_2_Plan wynik_cz_2

Szk_przyj_kl_2_Plan wynik_cz_3

Szk_przyj_kl_2_Plan wynik_cz_4

nauczanie zintegrowane kl. 3 PSO_kl_3_2019_20 plan-wynikowy-kl3-semestr-1

plan-wynikowy-kl3-semestr-2

plan wynikowy zajęcia komputerowe kl.III

szachy PSO_szachy_kl_2_2019_20

PSO_szachy_kl_3_2019_20

PLAN_WYNIKOWY_SZACHY_KL_2

PLAN_WYNIKOWY_SZACHY_KL_3

matematyka   matematyka wymagania kl4

matematyka wymagania kl5

matematyka wymagania kl6

matematyka wymagania kl7

matematyka wymagania kl8

fizyka pso_fizyka_2019_20 fizyka_wym_edu_kl_7

fizyka_wym_edu_kl_8

chemia PSO_chemia_2019_20 chemia_wymagania_kl_7

chemia_wymagania_kl_8

biologia PSO_biologia_2019_20 wymagania_eduk_biologia_kl_5

wymagania_eduk_biologia_kl_7

wymagania_eduk_biologia_kl_8

informatyka i zajęcia komputerowe PSO_informatyka_2019_20

PSO_zajęcia_komp_2019_20

 wymagania-klasa-4

wymagania-klasa-5

wymagania-klasa-6

wymagania-klasa-7

wymagania-klasa-8

geografia PSO_geografia_2019_20 wymagania_eduk_geografia_kl_5

wymagania_eduk_geografia_kl_7

wymagania_eduk_geografia_kl_8

przyroda PSO_przyroda_2019_20 Wymagania_eduk_przyroda_kl_4

Wymagania_eduk_przyroda_kl_6

historia PSO_historia_2019_20  historia_wymagania_eduk_kl_4

historia_wymagania_eduk_kl_5

historia_wymagania_eduk_kl_6

historia_wymagania_eduk_kl_7

historia_wymagania_eduk_kl_8

wychowanie fizyczne PSO_klasa_4_WF_2019_20

PSO_klasa_5_WF_2019_20

PSO_klasa_6_WF_2019_20

PSO_klasa_7_WF_2019_20

PSO_klasa_8_WF_2019_20

WYMAGANIA WF 2018_19_KL 4-8
j. polski PSO_j_polski_kl_4_2019_20

PSO_j_polski_kl_5_2019_20

PSO_j_polski_kl_6_8_2019_20

j_polski_kryteria_ocen_kl_4

j_polski_kryteria_ocen_kl_5

j_polski_wymagania_ogólne_kl_6_8

Jpol_SP_Blizej_slowa_kl_7_kryteria

Jpol_SP_Blizej_slowa_kl_8_kryteria

j. angielski PSO_j_ang_kl_1_2019_20

PSO_j_ang_kl_2_2019_20

PSO_j_ang_kl_3_2019_20

PSO_j_ang_kl_4_2019_20

PSO_j_ang_kl_5_2019_20

PSO_j_ang_kl_6_2019_20

PSO_j_ang_kl_7_2019_20

PSO_j_ang_kl_8_2019_20

j_ang_wymagania_klasa 1

j_ang_wymagania_klasa 2

j_ang_wymagania_klasa 3

j_ang_wymagania_klasa 4

j_ang_wymagania_klasa 5

j_ang_wymagania_klasa 6

j_ang_wymagania_klasa 7

j_ang_wymagania_klasa 8

religia katolicka PSO_religia_2019_20 Religia_kryteria_kl_1_3

Religia_kryteria_kl_4_6

Religia_kryteria_kl_7_8

religia ewangielicka Podstawowe kryteria oceniania – religia ewangelicka Religia_kryteria_kl_1_8
j. niemiecki PSO_j_niem_kl_7_2019_20

PSO_j_niem_kl_8_2019_20

J_niem_kryteria_kl_7

J_niem_kryteria_kl_8

plastyka PSO Plastyka 2019_2020 kryteria_oceny_plastyka_4_7
muzyka  PSO_muzyka_kl_4_7_2019_20 Kryteria_muzyka_kl_4_7
technika PSO_technika_kl_.4_5_2019_20

PSO_technika_kl_6_2019_20

technika_wymagania_kl_4

technika_wymagania_kl_5

technika_wymagania_kl_6

WOS PSO_WOS_kl_8_2019_20 WOS_wymagania_edu_kl_8
EDB PSO_EdB_kl_8_2019_20 wymagania eduk. z EdB