Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
w Ustroniu,
43-450 Ustroń, ul. Szkolna 1
tel./fax 33 854 26 99
e-mail: sp5@ustron.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Michał Glajc
e-mail: iodo2@odo.ustron.pl