Nauczyciele

                              ROK SZKOLNY 2017/2018   

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Burzyńska Katarzyna
Dyrektor szkoły – wychowawca świetlicowy
Polok Magdalena Przyroda, biologia, geografia
Bąk Jan Historia
Cieślar Małgorzata Religia katolicka, zaj. techniczne
Heller Piotr Fizyka
Serafinowska Dorota Chemia
Mynarz Agata
Logopeda
Heller Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna – społeczny zastępca dyrektora na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń nr 362/2016.
Kowalska Jolanta Edukacja wczesnoszkolna
Ks. Lerch Dariusz Religia ewangelicka
Kubala Magdalena Wychowanie fizyczne
Deda Izabela
Muzyka
Postrzednik Jolanta Plastyka
Postrzednik Tomasz Zaj. komputerowe, bibliotekarz
Rokosz Marcin Język polski
Rydzewska Anita Matematyka
Gabrych Katarzyna
Język angielski
Śliż Iwona Pedagog, wychowawca świetlicowy, WDŻ
Tarasz Anna Edukacja wczesnoszkolna
Kowalczuk Aleksandra Język niemiecki
Sylwia Kozieł – Kręcichwost język polski, wychowawca świetlicowy
Podżorska Elżbieta Wychowawca świetlicowy
Werszner- Krzywoń Dorota Doradztwo zawodowe