Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczyste zakończenie roku szkolnego (piątek, 26 czerwca) będzie miało nieco inny przebieg niż zazwyczaj. Absolwenci szkoły – ósmoklasiści – przyjdą do szkoły na godzinę 9.00. Uczniowie pozostałych klas proszeni są o przyjście do szkoły według poniższego harmonogramu (różny czas rozpoczęcia spotkania z wychowawcami wynika z konieczności zapewnienia jak najbezpieczniejszego przebywania na terenie szkoły):

klasa 7 – 10.00
klasa 6 – 10.10
klasa 5 – 10.20
klasa 4 – 10.30
klasa 3 – 10.40
klasa 2 – 10.50
klasa 1 – 11.00.

Uczniowie poszczególnych klas spotkają się wyłącznie z wychowawcami przy wcześniej przygotowanych i oznaczonych stanowiskach, gdzie odbiorą świadectwa, a wyróżniający się uczniowie – nagrody.

Jeżeli nie będzie padało, to spotkanie z wychowawcami odbędzie się na zewnątrz szkoły przy wejściu do biblioteki od strony przedszkola. W przypadku złej pogody stanowiska będą ustawione w następujących miejscach:

klasa 8 – sala gimnastyczna,

klasa 4 – biblioteka szkolna,

klasy 1 – 3 oraz 5 – 7 – sala gimnastyczna.

Do szkoły będziemy wchodzić bocznym wejściem od strony boiska (parkingu).

Na zewnątrz szkoły uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice i opiekunowie, a w razie niepogody do szkoły wejdą tylko i wyłącznie uczniowie. Wszystkich uczestników spotkania obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

Jeżeli ktoś ma obawy co do spotkania z kolegami i nauczycielami w obecnej sytuacji epidemicznej, będzie mógł odebrać świadectwo we wrześniu (nie dotyczy ósmoklasistów, którzy potrzebują świadectwa ukończenia szkoły dla celów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych).