Procedury zapewniające bezpieczeństwo w Oddziałach Przedszkolnych SP-5 Ustroń – obowiązujące od momentu ewentualnego uruchomienia oddziału, w trakcie trwania pandemii COVID -19.

Proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w Oddziałach Przedszkolnych w SP-5.

Po ewentualnym uruchomieniu oddziału ( które nie wiadomo kiedy nastąpi z powodu zwiększającej się ilości zakażeń w woj. śląskim), do oddziału przedszkolnego ( w czasie trwania pandemii COVID-19) zostaną przyjęte TYLKO DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYRAŻĄ ZGODY NA WSZYSTKIE ELEMENTY PROCEDURY.

Procedura do zapoznania:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID -19 – PRZEDSZKOLE