Rekrutacja uzupełniająca od 27.04.2020 r. do 04.05.2020 r.