WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP 5

Po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostały  4 wolne miejsca w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych: