Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Wszyscy kandydaci którzy złożyli zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do szkoły zostali  zakwalifikowani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu.

Po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostało w pierwszej klasie 14 wolnych miejsc.

Lista kandydatów zakwalifikowanych: