Khan Academy

https://pl.khanacademy.org/

Khan Academy (Akademia Khana) – edukacyjna organizacja non-profit założona w roku 2006 przez absolwenta Massachusetts Institute of Technology, Salmana Khana. Hasło przedsięwzięcia to „zapewnienie wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie”. Na stronie internetowej Akademii Khana można znaleźć około 9000 mini-wykładów w postaci filmów zamieszczonych w portalu YouTube i dostępnych poprzez własny portal, dotyczących m.in. matematyki, historii, medycyny, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii i informatyki.

Uznania i wyróżnienia

  • W 2009 roku Khan Akademii otrzymuje nagrodę Microsoft Tech Award w kategorii: Edukacja,
  • W 2010 roku na Festiwalu Idei w Aspen, Bill Gates nazywa zasoby edukacyjne Khan Academy „niesamowitymi” i mówi: „Korzystam z Khan Academy razem z moimi dziećmi”,
  • W 2010 roku Google w ramach projektu 10100 wspiera Khan Academy kwotą 2 milionów dolarów przeznaczoną na tworzenie i tłumaczenie większej ilości kursów.

W marcu 2016 polski portal Khan Academy uzyskał status LIVE, to znaczy oficjalnej polskiej wersji językowej KhanAcademy. W ten sposób Polska dołączyła do elitarnego grona 6 krajów: Meksyku, Brazylii, Francji, Norwegii, Turcji i Holandii, które mają otwartą wersję językową łącznie z ćwiczeniami i opisami do filmów. W 2019 udostępniono polską wersję aplikacji mobilnej Khan Academy.

UWAGA: Aplikacja wymaga bezpłatnego zarejestrowania się. Proszę, aby uczniowie klas 3 – 8 rejestrowali się wybierając opcję „Zaloguj się przez Google” (pierwszy wybór na poniższej grafice) i wpisali adres e-mail, którego używamy na lekcjach informatyki: imię.nazwisko@sp5ustron.pl (uczniowie znają swoje adresy e-mail). Rodzice również mogą rejestrować się i korzystać z zasobów Khan Academy.