5 listopada – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Taki dzień jest idealnym czasem aby przekazać dzieciom i młodzieży ale również przypomnieć dorosłym pozytywne postawy moralne. Bajki mają bowiem nie tylko wymiar rozrywkowy ale główną ich zaletą jest edukowanie i wychowanie. To właśnie one rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i uczą:  czym jest i do czego prowadzi DOBRO oraz czym jest i do czego prowadzi ZŁO.

 

Dla naszych uczniów przygotowujemy ten dzień jako edukacyjno – wychowawczo – rozrywkowy:

  1. Każdy uczeń może przyjść do szkoły przebrany w strój ulubionej postaci bajkowej.
  2. Zaprosiliśmy do szkoły aktora i reżysera Bogusława Słupczyńskiego, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie – założyciela Teatru CST (Cieszyńskie Studio Teatralne), laureata wielu nagród aktorskich. Poprowadzi On dla naszych uczniów warsztaty, które wprowadzą ich w ciekawy i fascynujący świat teatru w tym bajek.
  3. Uczniowie wszystkich klas wezmą udział w spektaklach przygotowanych przez profesjonalne grupy teatralne:

– kl. 4 – 6 „Legendy warszawskie”

– kl. 1 – 3 i 7 – 8 „80 dni dookoła świata”

  1. Podsumowaniem będą dwa konkursy:

– kl. 1 – 8 (dla chętnych) konkurs plastyczny o tematyce: „Moja ulubiona postać bajkowa”

– kl. 4 – 8 konkurs literacki: „Bajka moich marzeń”.

Mamy nadzieję, że będzie to dzień prawdziwej nauki na wielu poziomach – przez dobrze przygotowaną zabawę.