Warsztaty z I pomocy przedmedycznej

19 marca 2019 r. w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klasy VIII uczestniczyli w warsztatach z I pomocy przedmedycznej. Zajęcia te prowadził sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie i czynny ratownik medyczny p. Jacek Krużołek.

Spotkanie poświęcone było uświadomieniu ważnej roli świadka wypadku i przełamaniu bariery strachu podczas udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ćwiczyli również technikę wykonywania resuscytacji przez dwóch ratowników oraz umiejętność używania aparatu do defibrylacji AED w celu ratowania ludzkiego życia.