Konkurs na pisankę i kartkę wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wielkanocnym.

Zasady i regulamin znajduje się poniżej.

R E G U L A M I N
 Konkursu Plastycznego
„Pisanka wielkanocna lub kartka wielkanocna”

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu.

CELE KONKURSU:
• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
• prezentacja własnych dokonań twórczych
• poszukiwanie nowych środków wyrazu

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej w następujących kategoriach :
– I grupa – klasy I – III
– II grupa – klasy IV – VI

– III grupa  –  klasy VII – VIII

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-5 lub pracy przestrzennej

–  Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

– Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów spożywczych

– Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:
• Termin oddania prac upływa 08.04.2019r. (prace należy dostarczyć do pani Małgorzaty Cieślar).

OCENA PRAC:
• Prace oceniane będą w następujących kategoriach :
– I grupa – klasy I – III
– II grupa – klasy IV – VI
• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10. 00
• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów

OPIS PRAC:
• dane autora pracy  na odwrocie pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.