Zajęcia otwarte w klasie drugiej

31 października 2018 roku rodzice uczniów klasy drugiej oraz wicedyrektor szkoły pani Beata Luber uczestniczyli w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez Małgorzatę Heller.  Przybyli goście obserwowali pracę dzieci na zajęciach matematycznych, których tematem było porównywanie liczb. Podczas zajęć rodzice mogli zobaczyć, jak dzieci doskonalą rachunek pamięciowy korzystając z platformy e-learningowej, jak uczą się matematyki poprzez zabawę oraz jak indywidualnie rozwiązują zadania i jak pracują w zespole.  Na koniec dzieci nagrodzone zostały przez  rodziców brawami, natomiast pani wicedyrektor swoje podziękowania wyraziła ciepłymi słowami skierowanymi do uczniów,  rodziców i do prowadzącej.