2 listopada 2017

Dyrektor szkoły informuje, że   2  listopada  2017    jest  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Prosimy rodziców o zgłoszenie wychowawcy najpóźniej   do  wtorku 24 października  2017  ewentualnej potrzeby zapewnienia przez szkołę opieki w tym dniu.

Zgłoszenia można dokonać na formularzu:

Deklaracja 2 listopada 2017