BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – NOWOCZESNA SZKOŁA

Projekt NOWOCZESNA SZKOŁA ma umożliwić uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 poznanie samego siebie i otaczającego świata oraz rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny przez wprowadzenie do procesu edukacyjnego nowoczesnych pomocy naukowych na każdym etapie edukacyjnym.

Ciekawe, interesujące i angażujące wszystkie zmysły prowadzenie zajęć ma: – uczyć zasad zdrowej współpracy, – stwarzać warunki do uczestniczenia w zajęciach i zabawie wszystkim dzieciom bez względu na indywidualne możliwości, – pozwalać na płynne przejście od stymulowania zmysłów odgłosami, szumami, obrazami do ruchu całego ciała.

Uwaga! Głosowanie na budżet obywatelski tylko do 14 września 2017 r.

http://budzetobywatelski.ustron.pl/glosowanie-budzet-obywatelski-lipowiec.html