Wybory do samorządu – lekcja demokracji

Było jak w czasie prawdziwych wyborów. Najpierw kandydaci do władz samorządu uczniowskiego rozwiesili plakaty przedstawiające ich programy wyborcze, później była debata na forum całej szkoły. Kandydaci (Szymon Branc, Zuzanna Macura i Kamila Stanisławska – wszyscy z klasy 6) jeszcze raz przedstawili swój program i odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów. W końcu 23 września odbyły się wybory.

Opiekun samorządu, nauczyciel języka polskiego Marcin Rokosz, wyjaśnił wszystkim jakie są zasady uczestniczenia w wyborach. Była więc komisja wyborcza, były aktualne listy wyborców, było sprawdzanie dokumentu (legitymacji szkolnej), w końcu karta do głosowania i urna wyborcza. Kto zapomniał legitymacji, niestety nie mógł oddać swojego głosu – czyli jak w każdych innych, demokratycznych wyborach. Po podliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącym samorządu został Szymon Branc, a wiceprzewodniczącą – Zuzanna Macura. Wybory były dla wybranych radością z decyzji wyborców, a dla całej społeczności uczniowskiej prawdziwą lekcją demokracji.