Lekcja otwarta z matematyki w klasie IV

W dniu 5.12.2016 w naszej szkole odbyła się w klasie IV lekcja otwarta z matematyki, którą prowadziła Pani Anita Rydzewska. W lekcji uczestniczyła także Pani Dyrektor oraz kilkoro rodziców. Tematem lekcji był „Matematyczny kodeks działań”.

W trakcie lekcji uczniowie przekonali się w oparciu o ćwiczenia, na bazie prezentacji multimedialnej, że zarówno w ruchu ulicznym, jak i podczas wykonywania obliczeń matematycznych należy przestrzegać konkretnych reguł. Brak stosowania się do tych zasad prowadzi do kolizji. Miłym akcentem kończącym lekcje były słodkie niespodzianki od rodziców.